فرق طراحی و نقشه کشی سه بعدی نکته ای است که متاسفانه امروزه کمتر مورد توجه قرار میگیرد. در بازار صنعت گروه زیادی از جوانان آشنا به نرم افزارهای نقشه کشی خود را طراح قالب مینامند. در حالی که طراح قالب مسدول ارائه بهترین راهکار برای حصول بهترین نتیجه است. کیفیت عملکرد، سرعت بازدهی و طول عمر قالب که پرامترهایی مانند ماتریال، مکانیزمها، عملیات تکمیلی و نحوه ماشینکاری و… مسدولیت طراح است.
در کارگاه های کوچک استاد قالبساز خود مسئولیت طراحی را برعهده میگیرد. در حالی که واحد طراحی در شرکتها و کارخانجات، مغز متفکر فنی سازمان بوده و کارگاه صرفا مجری است.
اکنون با تکیه بر سوابق علمی ، تجربی و برپایی دوره های مختلف؛ میتوانیم خدمات آموزشی (را بصورت خصوصی یا دوره های عمومی) بصورت تئوریک و کارگاهی به علاقمندان عرضه نمائیم.