1- قالبهای فلزی:

قالبهای فلزی را میتوان به سرفصل های زیر تقسیم کرد:

• قالب سنبه و ماتریس:

سنبه و ماتریس برش مانند- قالب سنبه و ماتریس دوربر ، سنبه و ماتریس پرت بر ، سنبه و ماتریس اتوماتیک ، سنبه و ماتریس پروگرسیو یا مرحله ای.
قالب سنبه ماتریس خم ، قالب خم پرس برک
قالب کشش ورق شامل قالب کشش اتوماتیک ، قالب کشش تک ضرب ، قالب کشش ترانسفر یا چند مرحله ای . قالب فورج:
قالبهای فورج به دو گروه قالب فورج گرم (آهنگری) و قالب فورج سرد (سکه زنی) تقسیم میشود.

• قالب دایکاست:

قالب های دایکاست به دو گروه تقسیم میشود؛ ریخته گری تحت فشار زیاد یا همان دایکاست و قالبهای ریخته گری ثقلی یا قالب ریژه.
بطور کلی مواد قابل ریخته گری در قالب فلزی دائمی تنها مواد با نقطه ذوب پایین میباشند مانند: قالب دایکاست آلومینیوم ، قالب دایکاست سرب خشک (روی یا به اصطلاح بازار زاماک) ، قالب دایکاست برنج. ( بررسی در این خصوص را به مقالات تخصصی موجود در سایت میسپاریم).

2- قالبهای پلاستیک:

قالبهای پلاستیک را میتوان به سرفصل های زیر تقسیم کرد: (هر گروه دارای زیر شاخه هایی میباشد که در بخش مربوطه به بررسی آن میپردازیم).

• قالب تزریق پلاستی:

قالب تزریق پلاستیک میتواند با توجه به نوع مواد یک جزئی یا دو جزئی باشد. همچنین امروزه با پیشرفتهای دستگاه تزریق پلاستیک محصول میتواند یک رنگ یا چند رنگ تولید گردد.

• قالب بادی:

قالب پلاستیک بادی به قالبهایی گفته میشود که بجای سنبه از فشار هوا برای شکل دهی مواد داخل قالب استفاده میشود.

• قالب باکالیت:

قالب باکالیت قالبی است که برای تولید مواد گرماسخت (ترموست) که نیاز به پخت دارند استفاده میشود. نوع مواد و سرعت تولید عوامل تعیین کننده در طراحی این نوع قالب بوده و به سه تیپ قالب باکالیت پودری ، قالب باکالیت انتقالی ، قالب باکالیت تزریقی تقسیم میشوند. قالبساز باکالیت موظف است مناسب ترین نوع قالب را به شما پیشنهاد دهد.

• قالب لاستیک:

لاستیکها جزئی از خانواده ی ترموست ها هستند. یعنی در قالب پخته و به سفتی مورد نیاز میرسند. ولی از نظر فرآوری مواد اولیه شاخه ی جداگانه ای را شامل میشوند. معمولا لاستیک خام اعم از طبیعی یا مصنوعی بوسیله ی غلطک با رنگ و مواد تکمیل کنندهمانند دوده، اوره، فیلرو… مخلوط شده و بصورت شیت آماده میشود. سپس بوسیله کاتر در ابعاد لازم برش خورده و در قالب تحت فشار و گرما شکل گرفته و پخته میشود.

شما میتوانید با جستجوی عبارات ذیل به سایت ما وارد و از خدمات یا مشاوره ی رایگان ما بهره مند گردید:
قالب زنی پلاستیک / قالب پلاستیک آماده / قیمت هر ضرب تزریق پلاستیک/ کارخانه تزریق پلاستیک / ساخت قالب بادی / ساخت قالب تزریق پلاستیک ارزان / ساخت قالب بطری / کارگاه قالب سازی و تزریق پلاستیک / کارگاه تزریق پلاستیک در کرج / قالبسازی تهران / اصفهان / مشهد / شیراز / ساخت قالب لاستیک / قالبسازی لاستیک / قالب تزریق لاستیک / روش ساخت قالب لاستیکی / قالب ساز سنبه و ماتریس / قالبساز پروگرسیو/کارگاه قالب سازی فلزی/ فروش سنبه و ماتریس / ساخت قالبهای سنبه و ماتریس / سنبه و ماتریس پانچ / پرس سنبه ماتریس / قالب سنبه و ماتریس فلزات / قالب سنبه ماتریس خم برش / سنبه ماتریس پرس برک / لقی بین سنبه و ماتریس / طراحی قالب سنیه وماتریس/